Trafikverkets kostnader ingår ej i våra priser, för information.
Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov.
Fotograferingen sker inför ditt första kunskapsprov på den plats där du ska göra provet ghostwriter. Tänk på att komma i god tid, 30 minuter innan tiden för ditt kunskapsprov.
Uteblir du från fotograferingen får du inte genomföra provet. Kom ihåg att ta med giltig identitetshandling.

OBS! Trafikverkets kostnaderna ingår inte i avgiften vi tar ut för lån av bil vid förarprov.